het artem curandi-team

STAAT ALTIJD VOOR U KLAAR

Wij streven ernaar om voor baas en dier een aanpak op maat te bieden. We staan garant voor een persoonlijke benadering, gebaseerd op kwalitatieve diergeneeskunde die ondersteund wordt door de meest geschikte diagnostische tools. Kortom, op deze manier zorgen we ervoor dat Uw dier steeds met de beste zorg en meest innovatieve apparatuur wordt behandeld.

Geert Cordonny

Geert Cordonny studeerde af in 1992 met grootste onderscheiding aan de faculteit diergeneeskunde in Gent.

Geboren en getogen tussen de koeien groeide hij uit tot een ervaren rundveedierenarts, zowel voor het individuele dier maar ook steeds met veel aandacht voor de bedrijfsbegeleiding.

In samenspraak met de veehouder slaagt hij er telkens in om met zijn diergeneeskundige knowhow en jarenlange ervaring oplossingen aan te bieden om het bedrijfsrendement te verhogen.

Yves De Cuyper

De beslissing om dierenarts te worden nam Yves in 1971 en dat werd hij ook in 1990! Hij studeerde af aan de Universiteit van Gent en vanaf dan heeft hij zich verder ingezet om zijn kennis te verruimen via de vele post-universitaire opleidingen, congressen, bijscholingen in binnen en buitenland.

Hoewel hij een breed interessegebied heeft, houdt hij zich voornamelijk bezig met de geneeskunde van het paard.

Voortplanting, verloskunde, inwendige ziekten, wondbehandeling, hoefproblemen, chirurgie, lasertherapie, … dit zijn enkele van de vele aspecten die zijn interesse dragen.

Gilles Collet

Gilles Collet studeerde in 2020 af als dierenarts met grote onderscheiding aan de Universiteit van Gent, optie herkauwers.

Onmiddellijk na het afstuderen startte hij bij onze praktijk als voltijdse rundvee dierenarts. Met vooral interesse in de bedrijfsbegeleiding.

Een grote passie van hem zijn reptielen en vogels, dewelke hij ook behandelt binnen onze praktijk.

Floris De Smet

Dierenarts